محمد پورمحمدعلی

محمد پورمحمدعلی (متولد سال 1355 در شهرستان رفسنجان ، استان کرمان) دارای مدرک تحصیلی مهندسی عمران است. وی مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران دهیاریهای بخش مرکزی رفسنجان و عضو خانه تعاونگران ایران است و سابقه مدیرعاملی شرکت مهندسی سبز پیمان را درکارنامه خود دارد.


تاریخ : 1395/09/13 ادامه مطلب

سید معین هاشمی

سید معین هاشمی (متولد سال 1358 در کرمان) کارشناس کشاورزی، با عنوان مدیر امورتعاون استان، معاون امورتعاون و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، رئیس اداره امور تعاون و کارشناس دامپروری اداره کل تعاون استان از فعالان حوزه تعاون استان کرمان بوده است.


تاریخ : 1395/09/13 ادامه مطلب

فاطمه شیخ اکبری

فاطمه شیخ اکبری (متولد سال1357 در شهرستان رفسنجان، استان کرمان) دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، مدیرعامل شرکت تعاونی حریر دوخت بانوان یگانه ، عضو هیئت مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی پوشاک استان کرمان و عضو خانه تعاونگران ایران است.


تاریخ : 1395/09/13 ادامه مطلب

حسین بهرام پور

حسین بهرام پور (متولد سال1337 در شهرستان رفسنجان، استان کرمان) کارشناس مدیریت صنعتی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان (تعاونی برتر ملی) است.


تاریخ : 1395/08/05 ادامه مطلب