محمد رضا پارسا

محمد رضا پارسا از کارشناسان ارشد اداره کل تعاون استان گیلان ، بعد از شکل گیری وزارت تعاون درسال 1371به عنوان رئیس اداره تولید و سپس در سال 1378 به عنوان قائم مقام مدیرکل در توسعه بخش تعاونی در استان منشاء خدمات فراوانی بودند. وی سال ها به عنوان عضو هیئت مدیره تعاونی مرغداران رشت فعالیت داشت.


تاریخ : 1395/07/20 ادامه مطلب