مالک اسد زاده

مالک اسد زاده متولد اردبیل و از فعالان بخش تعاونی استان اردبیل در کارنامه خود خدمات و فعالیت های زیر را دارد.


تاریخ : 1395/05/12 ادامه مطلب