عليرضا اميرحسنخاني

عليرضا اميرحسنخاني ( متولد سال 1347در شهرستان فردوس ، استان خراسان جنوبي) كارشناسي ارشد مديريت اقتصاد، مدير عامل شرکت تعاونی ثامن الحجج و بيمارستان بنت الهدي مشهد و عضو خانه تعاونگران ایران است. وی که بیش از 20 سال سابقه فعالیت در بخش تعاونی دارد، موسس و رئيس هئيت مديره شرکت تعاوني اعتبار مولي الموحدين بوده است.


تاریخ : 1395/09/13 ادامه مطلب

سیدهادی سیادتی

سیدهادی سیادتی متولد سال 1358 شهرستان کاشمر (استان خراسان رضوی)، فارغ التحصیل مهندسی عمران، بیش از 15 سال در بخش تعاونی فعالیت نموده است. وی مدیرعامل شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی سپهر کاشمر است و از آنجا که موفقیت های فراوانی را در کارنامه خود ثبت نموده است، در زمره مشاهیر تعاون استان خراسان رضوی قرار گرفته است.


تاریخ : 1395/06/02 ادامه مطلب

محمد صمیمی

محمد صمیمی متولد سال 1334 (شهرستان کاشمر ، استان خراسان رضوی) در سال 1369 مبادرت به تاسیس اولین مدرسه غیرانتفاعی در شهرستان کاشمر در مقاطع ابتدایی و راهنمایی نمود. وی در سال 1381 مالکیت مدرسه مذکور را به شرکت تعاونی آموزشی فرهنگی تبدیل و فعالیت خود را در بخش تعاونی آغاز نمود.


تاریخ : 1395/05/14 ادامه مطلب

سیدجواد رضویان راد

سیدجواد رضویان راد، متولد 1344 ، دارای مدرک تحصیلی مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه تهران از تعاونگران فعال استان خراسان رضوی می باشد. بخشی ازکارنامه تعاونگری وی دبیری و عضویت هیات مدیره اتاق تعاون خراسان رضوی، عضو یت در هیات مدیره اتاق تعاون ایران و مسئولیت خانه تعاونگران ایران در خراسان رضوی است.


تاریخ : 1395/03/28 ادامه مطلب