احسان اعرابی

احسان اعرابی (متولد سال 1365 در تهران) کارشناس ارشد مکانیک گرایش طراحی کاربردی، مدیر عامل شرکت تعاونی دانش بنیان بهینه پویان زنجان است. در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی "علم تا عمل" فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی (سال 1392) از احسان اعرابي در بخش طرح هاي برتر استانی تقدیر شد.


تاریخ : 1395/09/13 ادامه مطلب

حمید دنیائی

حمید دنیائی متولد 1345 (زنجان) فوق لیسانس مدیریت کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی ابهر در سال 1372 به استخدام وزارت تعاون در آمد و بیش از 23 سال برای توسعه بخش تعاونی در استان زنجان تلاش و فعالیت نموده است.


تاریخ : 1395/06/28 ادامه مطلب