اولین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون

اولین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون ، 24 دی ماه 1390 در تهران، با حضور آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مدیرعامل بانک توسعه تعاون و دبیرکل خانه تعاونگران برگزار شد.


تاریخ : 1395/03/31 ادامه مطلب