سید معین هاشمی

سید معین هاشمی (متولد سال 1358 در کرمان) کارشناس کشاورزی، با عنوان مدیر امورتعاون استان، معاون امورتعاون و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، رئیس اداره امور تعاون و کارشناس دامپروری اداره کل تعاون استان از فعالان حوزه تعاون استان کرمان بوده است.

وی کتاب" جایگاه شرکت های تعاونی در صنعت دامپروری استان کرمان" را تالیف کرده است.