دومین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون

دومین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون ، 29 بهمن ماه 1391 در تهران، با حضور آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ، دبیرکل اتاق تعاون و دبیرکل خانه تعاونگران برگزار شد.


تاریخ : 1395/03/31 ادامه مطلب