محمد پورمحمدعلی

محمد پورمحمدعلی (متولد سال 1355 در شهرستان رفسنجان ، استان کرمان) دارای مدرک تحصیلی مهندسی عمران است. وی مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران دهیاریهای بخش مرکزی رفسنجان و عضو خانه تعاونگران ایران است و سابقه مدیرعاملی شرکت مهندسی سبز پیمان را درکارنامه خود دارد.

 شرکت تعاونی عمران دهیاری های بخش مرکزی رفسنجان، در سال 1392 به عنوان تعاونی برتر استانی برگزیده شد و درسال 1395 نیز موفق به کسب عنوان تعاونی برتر کشور شد.