ششمین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های نامدار تعاون

ششمین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون ، 2 آذر ماه 1395 در تهران، با حضور آقای کلانتری ، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سرپرست بانک توسعه تعاون و دبیرکل خانه تعاونگران برگزار شد.


تاریخ : 1395/09/12 ادامه مطلب