خسرو انصاری

خسرو انصاری (متولد سال 1333 در شهرستان بویراحمد، استان کهگیلویه و بویر احمد) کارشناس ارشد مدیریت دولتی، رئیس مرکز گسترش تعاونی های تولیدی استان کهگیلویه و بویر احمد ، نخستین مدیرکل تعاون استان کهگیلویه و بویر احمد ، سرپرست و معاون اداره کل تعاون استان اصفهان، رئيس اداره تعاون شهرستان اصفهان بوده است.


تاریخ : 1395/09/13 ادامه مطلب

بهرام کریمی

بهرام کریمی (متولد سال 1341 درشهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس) دارای دکترای مدیریت استراتژیک ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی امید فرزانگان دنا است.


تاریخ : 1395/09/13 ادامه مطلب