احسان اعرابی

احسان اعرابی (متولد سال 1365 در تهران) کارشناس ارشد مکانیک گرایش طراحی کاربردی، مدیر عامل شرکت تعاونی دانش بنیان بهینه پویان زنجان است. در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی "علم تا عمل" فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی (سال 1392) از احسان اعرابي در بخش طرح هاي برتر استانی تقدیر شد. وی معتقد است، توانمند سازی بخش تعاون با تکیه بر تعاونی‌های دانش بنیان باید در اولویت‌ قرار گیرد.

 تعاونی دانش بنیان بهینه پویان در سال 1392 به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد.