هشتمین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون

هشتمین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون ، روز سه شنبه اسفند 97 با حضور "محمد شریعتمداری " وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در محل  نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

آقای حمیدرضا فولاد گر ، نماینده مجلس شورای اسلامی

آقای سعید مازندرانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان

 

هفتمين جشنواره ملي تعالي مديريت تعاوني با حضور شريعتمداري اسفند 97  6

هفتمين جشنواره ملي تعالي مديريت تعاوني با حضور شريعتمداري اسفند 97  13