نگهدار سنایی

نگهدار سنایی (متولد سال 1336 در شهرستان بهبهان، استان خوزستان) دارای مدرک تحصیلی مهندسی عمران،  از سال 1359 فعالیت خود را در بخش تعاونی آغاز کرده است.

وی مدیر عامل شرکت تعاونی (5) راه و ساختمان بهبهان،  عضو خانه تعاونگران ایران و از موسسین و عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان خوزستان است.