نهمین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون

نهمین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون ، دوازدهم آذر ماه 1398 با حضور " دکتر ستاری " معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، "محمد جعفر کبیری" معاون امور تعاون، "علی حسین شهریور" دبیرکل خانه تعاونگران و .... در محل مجموعه فرهنگی تلاش در تهران برگزار شد.

آقای دکتر یحیی صمدی مقدم، رئیس کمیته علمی جایزه تعالی مدیریت تعاونی

خانم پروانه رضایی بختیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

خانم طاهر شکارچی، مدیرعامل تعاونی تولیدی هرمس

آقای خرم ادیب نیا، فعال بخش تعاونی و رئیس خانه تعاونگران استان آذربایجان شرقی

تقدیر از برترین‌های «هشتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری

تقدیر از برترین‌های «هشتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری

تقدیر از برترین‌های «هشتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری