ناصر شهرابی

ناصر شهرابی سال 1347 در شهرستان ورامین (استان تهران) متولد شده است. وی 23 سه سال سابقه فعالیت در بخش تعاونی در حوزه صنعت حمل و نقل را دارد.  ناصر شهرابی مدیرعامل شرکت تعاونی مسافربری  15 ترابر بی تا  و عضو خانه تعاونگران است. وی سال 1392 موفق به دریافت جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی شده است.

این تعاونی قبل از سال 1359 با نام شرکت تی بی تی توسط افراد حقیقی تاسیس و آغاز فعالیت نمود و پس از آن با نام شرکت تعاونی مسافربری شماره 15 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است.  موضوع فعالیت تعاونی حمل و نقل مسافر، تهیه و تدارک وسایل یدکی مورد نیاز اتوبوس ها، تبادل نمایندگی با سایر موسسات مسافربری داخل و خارج کشور براساس قراردادهای منعقده برای جابجایی مسافرین و انجام خدمات رفاهی به مسافران است.