مرتضی فرهادی

مرتضی فرهادی (متولد سال ۱۳۲۳ در شهرستان ملایر، استان همدان) دکترای جامعه شناسی ، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی است. وی از کمی قبل از انقلاب اسلامی تا کنون، در دانشکده های مختلف به تدریس دروسی نظیر مبانی مردم شناسی، جامعه شناسی روستایی، تعاونی های سنتی، نظریه ها و سازمان های مشارکتی و … پرداخته است. کتاب فرهنگ یاریگری در ایران تالیف وی، کتاب برجستۀ هفتمین دورة معرفی کتاب های دانشگاهی دانشگاه تهران و کتاب برگزیدة سیزدهیمن دورة کتاب سال جمهوری اسلامی در زمینة علوم اجتماعی شده است. وی لزوم بهره گيري از تجربيات تعاونيها و ياريگريهاي سنتي در تعاونيهاي جديد و همچنين بسيج گسترده مردم به منظور مشاركت در امر توسعه را از مهمترين انگيزه هاي خود براي تأليف این كتاب بيان كرده است.  همچنین کتاب - واره: نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران تالیف مرتضی فرهادی، در دوره بیستم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب سال برگزیده شد.