مرتضی حاجی

مرتضی حاجی (متولد ۱۳۲۷ ، تهران) که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ریاضی است ، طی سال های 1376 تا 1380 در دولت اول سید محمد خاتمی (دولت هفتم) به عنوان دومین وزیر تعاون فعالیت نمود. در دوران فعالیت مرتضی حاجی  9084  تعاونی و اتحادیه در کشور تشکیل و به ثبت رسید. وی در دولت هشتم وزیرآموزش و پرورش شد. وی بر این باور بود که باید در فرهنگ رفتاری ما "همه با هم " جایگزین "همه با من" شود. خانه تعاونگران در سال 1394 با اعطای نشان عالی تعاون از مرتضی حاجی به پاس تلاش وی در راستای توسعه بخش تعاونی تجلیل نمود.