محمدرضا دقیقی

محمدرضا دقیقی از پیشکسوتان بخش تعاونی و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی درودگران و مبلسازان کشور بودند.

وی فروردین ماه 1395 دارفانی را وداع گفت.