محمدبردی توکلی

محمدبردی توکلی داشلی برون فروردین 1356 در شهرستان گنبدکاووس (استان گلستان) متولد شد. وی سال 1381 در رشته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس تهران فارغ التحصیل شد و از سال 1382 فعالیت خود را در بخش تعاونی استان گلستان آغاز نمود.

وی  سابقه مدیر عاملی شرکت تعاونی مرزنشینان داشلی برون ، دبیری اتاق تعاون استان گلستان ، عضویت انجمن علمی تعاون ایران، عضو ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، مسئولیت مرکز داوری اتاق تعاون استان گلستان ، مسئولیت کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون استان گلستان، عضویت خانه تعاونگران ایران را در کارنامه خود دارد.