محمد عباسي

محمد عباسي (متولد 1337 ، گرگان، استان گلستان) داراي دکتراي مديريت ، نماينده گرگان در مجلس شورای اسلامی بود که در 14 آبان ماه سال 1385 از سوی محمود احمدی نژاد براي تصدي وزارت تعاون انتخاب شد. در در دوران فعالیت وی از سال 1385 تا 1390 تعداد  44569  تعاونی و اتحادیه در کشور تشکیل و بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز تاسیس شدند. وی آخرین وزیرتعاون بود و با تجمیع وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، با عنوان اولین وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد. خانه تعاونگران در سال 1391 با اعطای نشان عالی تعاون از محمد عباسی به پاس تلاش وی در راستای توسعه بخش تعاونی تجلیل نمود.