محمد خان‌بلوکی

محمد خان‌بلوکی (متولد 1334 ، شهرستان اراک) از فعالان صنعت حمل و نقل بخش تعاونی است. وی به عنوان رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیون داران حمل و نقل بار کشور، ریاست کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور و همچنین عضویت در هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران را در کارنامه خود دارد. محمد خان بلوکی نقش موثری در پیگیری مشکلات تعاونیهای کامیون داران بویژه نوسازی ناوگان جاده ای کشور داشته است.