محمد حیدری

محمد حیدری (متولد سال 1340 در شهرستان نور، استان مازندران) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتباری کارکنان بیمه ایران است.

وی عضو هیئت مدیره و معاون فنی شرکت بیمه ایران است و سابقه دبیری شورای فنی و مطالعات را نیز در کارنامه خود دارد و کتاب های بیمه های مسئولیت و مدیریت ریسک را تالیف کرده است. تقویت سامانه های الکترونیکی و ساز وکارهای مربوط به سیستم نرم افزاری تعاونی، ایجاد شفافیت حساب ها و ارائه اطلاعات بهینه به اعضاء و مشتریان تعاونی در حداقل زمان از جمله اقدامات انجام شده در این تعاونی است که، در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان تهران با عنوان تعاونی های برتر  سال 1395 برگزیده شد.