مجید پسنده

مجید پسنده متولدسال 1360( شهرستان مشهد) تحصیلکرده مهندسی عمران از فعالان بخش تعاونی استان لرستان ( شهرستان بروجرد) است. وی از سال  1386 فعالیت خود را در این بخش با عضویت در تعاونی مسکن فرزانگان بروجرد آغاز نموده و علاوه بر مدیرعاملی ، عضویت هیئت مدیره این تعاونی را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن شهرستان بروجرد  و بازرس تعاونی توسعه و عمران این شهرستان می باشد .

عضو یت در هيئت تشخيص اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعی شهرستان  بروجرد و همکاری با مجمع تعاوني هاي مسكن غدير بروجرد بخش دیگری از فعالیت های وی در حوزه تعاون است.    

انتخاب تعاوني مسكن فرزانگان به عنوان تعاوني برتر استان و همچنین انتخاب اتحاديه  تعاونيهاي مسكن  بروجرد به عنوان اتحاديه برتر استان و ساخت مجموع 1032 واحد مسكن مهر درمجمع تعاونيهاي غدير بروجرد حکایت از نقش وی در گسترش فعالیت تعاونی ها در استان لرستان و شهرستان بروجرد دارد.