فواد كريمي

فوادكريمي (متولد سال 1330 در شهرستان خرمشهر، استان خوزستان) کارشناس ارشد اقتصاد است. وی موسس و رئیس هیئت مدیره تعاونی توسعه کشاورزی جهان آرا اروند، عضو هیئت مدیره اتاق های تعاون ایران و  استان تهران بوده است. فواد كريمي نماينده مردم شهرستان آبادان در دوره اول و دوم مجلس شوراي اسلامي و از طراحان قانون بخش تعاونی و تاسیس وزارت تعاون بوده و برای تصويب آن تلاش کرده است. وی سابقه معاونت وزارت کشور و رئیس سازمان گسترش تعاونی‌های تولیدی و معدنی، معاونت تعاونی های تولیدی وزارت تعاون را در کارنامه خود دارد. خانه تعاونگران در سال 1393 با اعطای نشان "تعاون یار" از فواد كريمي به پاس تلاش وی در راستای توسعه بخش تعاونی تجلیل کرده است.