فرامرز کریمی

فرامرز کریمی از فعالان و مشاهیر بخش تعاونی استان چهار محال و بختیاری است. وی عضویت هیات مدیره و دبیری اتاق تعاون چهار محال و بختیاری را در کارنامه خود دارد.

وی که عضو ﺷﻮراي ﮔﻔﺘﮕﻮي دوﻟﺖ وﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري نیز می باشد ، معتقد است با توجه به سهمی که تعاون می تواند در اقتصاد داشته باشد، ورود تعاون به بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در بورس و در اقتصاد داشته باشد.