فخرالدین جمالی

فخرالدین جمالی با بیش از 20 سال سابقه خدمت در بخش تعاونی استان فارس ،  سمت های کارشناس، رئیس اداره تعاون مرودشت و مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس را در کارنامه خود دارد.