عباس سالاری

عباس سالاری با تاسیس شرکت تعاونی نمایشگاهی مهر بندر خلیج فارس در کسوت تعاونگری فعالیت خود را آغاز کرد و سپس با عضویت و همکاری با خانه تعاونگران در توسعه بخش تعاونی نقش آفرینی نمود.

وی در ادامه با همکاری جمعی از تعاونگران اقدام به تاسیس اتاق تعاون شهرستان بندر عباس نمود و هم اکنون رئیس اتاق تعاون استان هرمزگان می باشد.