ششمین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های نامدار تعاون

ششمین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون ، 2 آذر ماه 1395 در تهران، با حضور آقای  کلانتری ، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سرپرست بانک توسعه تعاون و دبیرکل خانه تعاونگران برگزار شد.

مشاهیر و چهر های نامدار سال 1395 که مورد تجلیل قرار گرفتند عبارتند از:

دکتر مرتضی فرهادی   عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

خانم مهرانگیز میکاییلی  مدیرعامل شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی

دکتر محمد رضا رضایی نژاد مدیرعامل اتحادیه  امور زیربنایی پیشگامان

آقای حسین بهرام پور مدیرعامل تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان