سیدمصطفی موسوی

سیدمصطفی موسوی در سال 1360 در شهرستان حمیدیه واقع در استان خوزستان چشم به جهان گشود. در ابتدای دهه 70  زمانی که در آغاز نوجوانی بود شروع به پرورش سنتی ماهی در شهرستان حمیدیه نمود و به‌تدریج طی 20 سال مزرعه پرورش ماهی خود را هم‌زمان با تحصیلات دانشگاهی (در مقاطع کارشناسی مهندسی شیلات و کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان) گسترش داد و به سیستم‌های نوین تجهیز نمود. در سال‌های 1382 تا 1386 به بومی‌سازی سیستم‌های پرورش تلفیقی کشاورزی و آبزی‌پروری در مزرعه شخصی خود روی آورد. در سال 1385 با انتخاب پرورش‌دهندگان ماهی شهر اهواز به سمت مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی شهرستان اهواز منصوب شد و سپس مدیریت مجتمع پرورش ماهی آزادگان را برعهده گرفت. بر عهده گرفتن مدیریت این مجتمع که بزرگترین مجتمع پرورش ماهی ایران می‌باشد در کمتر از دو سال موجب توسعه فیزیکی مزارع و افزایش 4 برابری تولید شرکت‌های تعاونی پرورش ماهی در این مجتمع شد. بخش زیادی از مجموعه قوانین وضع شده برای حراست مجتمع، تقسیم آب بین مزارع، مدیریت مزارع و ... بعد از گذشت یک دهه از مدیریت ایشان، همچنان پا برجاست.

در سال 1387 و با پشتیبانی اداره کل تعاون، اتحادیه شرکت‌های تعاونی پرورش ماهی اهواز با گسترش دامنه فعالیت و تخصص به نام اتحادیه آبزی‌پروری استان خوزستان تغییر نام و فعالیت داد که با نظر و انتخاب هیئت‌مدیره، ایشان به سمت مدیرعامل اتحادیه آبزی‌پروری استان خوزستان منصوب شدند.

بین سال‌های 1388 تا 1390 به مطالعه جامع پرورش تلفیقی دام و طیور و آبزیان پرداخت و در همین سال‌ها پایلوت‌های تحقیقاتی مختلفی را جهت پرورش انواع گونه‌ها (گاومیش، شتر، اردک، غاز و...) در مزرعه شخصی خود ایجاد کرد که ماحصل این تحقیقات احداث اولین گاومیشداری صنعتی ایران بود.

در سال 1392 تحصیلات خود را در مقطع دکتری مدیریت استراتژیک ادامه داد و هم زمان به تکمیل زنجیره ارزش در صنعت آبزی‌پروری استان خوزستان پرداخت. تشکیل کنسرسیوم صادرات و واردات مواد غذایی حلال استان خوزستان و ایجاد شرکت مزرعه آبی بیکران که مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف تولیدی و تجاری در بخش کشاورزی و آبزی‌پروری را انجام می‌دهد، بخشی از فعالیت‌های ایشان طی سال‌های 1393 و 1394 می‌باشد. فعالیت پژوهشی ایشان متمرکز بر ماهی تیلاپیا و وضعیت کیفی ماهیان پرورشی مجتمع آزادگان بوده است.

سوابق فعالیت وی در بخش تعاونی استان خوزستان:

مدیر عامل اتحادیه آبزی پروری استان خوزستان از سال 1387 تاکنون.

بازرس اتاق تعاون استان خوزستان از سال 1392 تاکنون.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی و شیلات اتاق بازرگانی استان خوزستان از سال 1394 تا کنون.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کنسرسیوم صادرات محصولات غذایی حلال استان خوزستان از سال 1394 تاکنون.

نماینده کلیه تشکل‌های شیلات استان در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان از سال 1386.

مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان ماهی شهرستان اهواز از سال 1385 تا 1386.

مدیر مجتمع پرورش ماهی آزادگان، سال 1385 و 1386.

عضو خانه تعاونگران ایران.