سید محمد باقر دبیری

سید محمد باقر دبیری متولد سال 1317 (شیراز) با 28 سال سابقه فعالیت در بخش تعاونی ، از فعالان و تعاونگران استان فارس  با داشتن مسئولیت های مختلف در گسترش بخش تعاونی نقش آفرینی داشته است. وی در سال 1390  به پاس تلاش های خود با اعطای نشان تعاون یار از سوی خانه تعاونگران مورد تجلیل قرار گرفت.

  - رئیس هیات مدیره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان عشايري    

- مدیرعامل اتحاديه مصرف فرهنگيان استان فارس       

- عضو هیات مدیره اتحاديه مصرف فرهنگيان ايران           

- رئیس خانه تعاونگران استان فارس

- دبیر و عضو هیات مدیره اتاق تعاون استان فارس

وی مدرک تحصیلی خود در مقطع فوق ديپلم را در رشته مديريت آموزش در سال 1353  اخذ نموده است.