رضا اصفهانی

رضا اصفهانی ( متولد سال ۱۳۱۴ در تهران) نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران (ورامین) بود. وی از جمله کسانی بود که در اقتصاد اسلامی چند کتاب نوشت. رضا اصفهانی قائم مقام و معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی بود. وی طراح سازماندهی تعاونی های مشاع و تعاونی های تولید کشاورزی بود و در راستای گسترش تعاونی ها تلاش وافری داشته است. وی  همچنین طرح اصلاحات ارضی اسلامی را ارائه داد که در سال 1358 در شورای انقلاب تصویب شد.  رضا اصفهانی دار فانی را وداع گفته است)روحش شاد و یادش گرامی).