دومین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون

دومین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون ، 29 بهمن ماه 1391 در تهران، با حضور آقای  دکتر غلامحسین حسینی نیا ، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ، دبیرکل اتاق تعاون و دبیرکل خانه تعاونگران برگزار شد.

مشاهیر و چهره های نامدار سال 1391 که با اعطای نشان تعاون یار مورد تجلیل قرار گرفتند ، عبارتند از:

ایرج ندیمی  نماینده و رئیس فراکسیون تعاون در مجلس شورای اسلامی

دکتر محمد عباسی    وزیر اسبق تعاون

مهندس غلامرضا شافعی    نخستین وزیر تعاون

دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی   نخستین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

البرز محمدی   مدیرکل تعاونیهای تولیدی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

اسماعیل خلیل زاده     مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مرزنشینان کشور

احمد بیگدلی شاملو مدیرکل تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی

امیر میمنت آبادی    مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

یحیی محمود زاده    معاون وزیر کشور

ابوالفضل خلیلی  اتحادیه اسکاد

علی تدین    اتحادیه مسکن فرهنگیان تهران

سید محمد موسوی   مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان فراورده های گوشتی

محمود وزیر    بازنشسته وزارت تعاون

دکتر برزین ضرغامی  مدیرعامل خانه اندیشمندان علوم انسانی