درباره ما

« به نام آنکه ما را به تعاون در نیکی ها سفارش نمود »  

فعالان و پیشکسوتان عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ... با ایفای نقش سازنده در یکی از سطوح محلی، منطقه ای، ملی و یا بین المللی، نام خود را در اذهان زنده نگه می‌دارند. معرفی، پاسداشت و ترویج مشاهیر، فعالان و پیشکسوتان، نوعی نشانه و پیام مثبت از ناحیه جامعه‌ای است که در راه توسعه و تعالی گام برمی‌دارد.  بی‌توجهی به مشاهیر، جامعه را از توانمندی‌ها و داشته‌های بالقوه و حتی بالفعل بسیاری محروم می‌سازد. بنابراین ضرورت دارد با هدف تقویت وحدت ملی ، شادابی و سرزندگی اجتماعی و فرهنگی، افزایش اعتماد به‌نفس ملی، خودباوری، گسترش روحیه تلاش و ارتقاء انگیزه پیشرفت و تعالی جامعه ایرانی نسبت به معرفی و بهره‌گیری از مشاهیر، فعالان و پیشکسوتان در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام عملی صورت بگیرد.

در هشتاد سالی که از عمر تعاونی ها در ایران می‌گذرد ، خدمات فعالان و پیشکسوتان این بخش، در عرصۀ کار و تولید و گسترش فرهنگ یاری گری و همچنین توسعۀ اقتصادی و اجتماعی این مرز و بوم بی‌شمار و متعدد بوده است و بدون شک تلاش آنان فصل مهمی از تاریخ و فرهنگ ایران را رقم زده است.

خانه تعاونگران با اعتقاد راسخ به این‌ که ایجاد بانک جامع اطلاعات پیشگامان ، فعالان، مشاهیر و بزرگان بخش تعاونی ایران، گنجینه‌ای ارزشمند و قابل دسترس برای شناخت و ارتباط با این مجموعه عظیم از دانش، تجربه و تخصص در حوزۀ تعاون را میسر می‌سازد، تصمیم گرفت زندگینامۀ فعالان، پیشکسوتان و همه کسانی را که در ترویج و گسترش نهضت تعاونی در ایران نقش داشته اند، در قالب مجموعه کتاب «مشاهیر و چهره‌های نامدار تعاون» منتشر و همچنین در پایگاه اینترنتی به آدرس www.taavonmandegar.ir  بار گذاری کند.

این اقدام ارزنده به همکاری و مشارکت همه کسانی که به اصول و ارزش های تعاون پایبند و علاقمند هستند و قلبشان برای رشد و شکوفایی ایران عزیز می تپد، نیاز دارد.

  دکتر علی حسین شهریور

    دبیرکل خانه تعاونگران

          آبان 1395