خاطره استاد رضايی

خاطره استاد رضايی (متولد سال ۱۳۵۳ در تهران) کارشناس رشته فقه و حقوق اسلامی، عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی معرق کاران تهران است.

وی با عنوان عضو انجمن زنان کار آفرین کشور ، مدیر عامل و عضو  هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران،  بازرس و مشاور اتاق تعاون تهران، عضو هیئت موسس اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور و عضو کمیسیون امور بانوان اتاق تعاون ایران از فعالان بخش تعاونی در استان تهران است.