حمیدرضا کریم نژاد

حمیدرضا کریم نژاد سال 1345 در شهرستان یزد متولد شد و در سال 1371 موفق به دریافت دانشنامه خود در مقطع کارشناسی رشته  فیزیک کاربردی گردید. وی از فعالان بخش تعاونی استان یزد در حوزه فناوری اطلاعات می باشد که با مدیریت و عضویت در شرکت های تعاونی ، شوراها و سازمان های دولتی و مردم نهاد در کمک به گسترش تشکل های تعاونی نقش موثری دارند.

بخشی از سوابق حرفه ای و مدیریتی وی عبارت است از:

عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان یزد.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان عصر ارتباطات- از سال 1390 تاکنون.

رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان صنعت سبز - از سال 1394 تاکنون.

رئیس انجمن فناوری اطلاعات خانه صنعت ،معدن و تجارت استان یزد- از سال 1385 تاکنون.

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد - از سال 1394 تا کنون.

رئیس هیئت مدیره شرکت بهساز سیستم- از سال 1390 تاکنون.

عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات استان یزد-از سال 1386 تاکنون.

      عضو شورای حل اختلاف مالیاتی استان یزد- از سال 1387 تاکنون.

عضو کمیته تخصصی ساماندهی بازار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور- از سال 1390 تاکنون.

عضو هیئت مدیره اتحادیه زیربنایی گروه پیشگامان - از سال 1391 تاکنون.

      رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه - از سال 1390 تاکنون.

عضو هیئت مدیره شرکت کی پاد - از سال 1392 تاکنون.

مدیرعامل شرکت بهساز سیستم-از سال 1372 الی 1390.

     عضو هیئت مدیره شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور-از سال 1386 الی 1390.

بازرس سازمان نظام صنفی رایانه کشور-از سال 1383 الی 1386.

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی استان یزد- از سال 1383 الی 1390

عضو خانه تعاونگران ایران