حمید رضا فولادگر

حمید رضا فولادگر (متولد سال  ۱۳۳۸ در شهرستان اصفهان) ، دارای دکتری مهندسی صنایع ، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت‌ تعاونی فرهنگی سداد و عضو هیئت مدیره اتاق تعاون استان اصفهان بوده است. وی که نماینده دوره‌های هفتم ، هشتم  و نهم مردم شهرستان اصفهان در مجلس شورای اسلامی است، پس از ورود به مجلس عضو فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی شد.