حسین محمدی گل تپه

حسین محمدی گل تپه ( متولد سال 1355، شهرستان خلخال، استان اردبیل) دارای مدرک کارشناسی اقتصاد بازرگانی ، بیش از 17 سال است که در شرکت ایران خودرو در سمت های مدیریتی متعدد مشغول فعالیت می باشد . وی مدیر عامل شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو و عضو خانه تعاونگران ایران است . این شرکت تعاونی با دارا بودن بیش از 52000  نفر عضو و با سرمایه ای بالغ بر 3300 میلیارد ریال ، 900 نفر پرسنل در سطح گروه و همچنین 13 شرکت فعال با حجم سرمایه گذاری به مبلغ 5000 میلیارد ریال در حوزه های متعدد کسب و کار از جمله فروش خودرو ، بازرگانی ، حمل و نقل و ... یکی از تعاونی های بزرگ فرا استانی است .