حسین دوراندیش

حسین دوراندیش (متولد سال 1360 ، شهرستان رودان، استان هرمزگان) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی برق ، مدیرعامل شرکت تعاونی بهره برداران صنعت هرمزگان و عضو خانه تعاونگران ایران است.