حسن تاجیک

تاریخ تولد :  1349


 

محل تولد :    شهرستان رباط کریم استان تهران


 

مدرک تحصیلی:


 

سوابق فعالیت در بخش تعاونی:  

- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی کارکنان بانک توسعه تعاون

- مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون