جمشید مسعودفر

جمشید مسعودفر (متولد سال  1337 در شهرستان بهبهان ، استان خوزستان) دانش آموخته مهندسی کشاورزی، از سال 1359 فعالیت خود را در بخش تعاون آغاز کرد. وی پس از سی و یک سال خدمت با عنوان کارشناس تعاون، رئیس اداره تعاون شهرستان بهبهان و معاون اداره کل تعاون استان خوزستان در سال  1388 به افتخار بازنشستگی نایل آمد. جمشید مسعودفر کماکان با عنوان مدیر عامل اتحادیه تعاونی های سهام عدالت استان خوزستان، بازرس اتاق تعاون استان خوزستان ، دبیر و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان و رئیس خانه تعاونگران استان خوزستان در بخش تعاونی فعالیت می کند.