بهمن عبداللهی

بهمن عبداللهی که در استان اردبیل متولد شده است، عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان صدا و سیما ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت (اسکاد) و دو دوره عضویت هیات مدیره اتاق تعاون ایران را در کارنامه خود دارد ، در راستای گسترش بخش تعاونی بوِیژه فعالیت تعاونی های مصرف در کشور تلاش کرده است . بهمن عبداللهی در  بهمن ماه سال 1393 به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران انتخاب شد. وی بر این باور است که ، توسعه تعاونی ها در کشور به توزیع عادلانه ثروت ، کاهش فاصله طبقاتی جامعه ، افزایش سطح اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه منجر خواهد شد.