اولین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون

اولین دوره تجلیل از مشاهیر و چهره های ماندگار تعاون ، 24 دی ماه 1390 در تهران، با حضور آقای  دکتر غلامحسین حسینی نیا ، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مدیرعامل بانک توسعه تعاون و دبیرکل خانه تعاونگران برگزار شد.

مشاهیر و چهر های نامدار سال 1390 که با اعطای نشان تعاون یار مورد تجلیل قرار گرفتند. عبارتند از:

 1. محمد رضا دهقانی      رئیس وقت سازمان تعاون کشور
 2. غفار محمدی     دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه
 3. احمدرضا عامری مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری
 4. دکتر غلامحسین حسینی نیا معاون امور تعاون وزارت تعاون
 5. منوچهر یزدانی        مشاور وزیر تعاون
 6. سید محمد باقر دبیری اتحادیه مصرف فرهنگیان فارس
 7. ماشا اله عظیمی        مدیرعامل بانک توسعه تعاون
 8. دکتر حمید انصاری         استاد دانشگاه تهران
 9. عبدالمجید غریب رضا       معاون سابق وزارت تعاون
 10. سید محمود رشیدی فرد     معاون سابق وزارت تعاون
 11. محمد حسین مستعانی     باز نشسته وزارت تعاون
 12. دکتر ملیحه شیانی           استاد دانشگاه تهران
 13. اصغر زریسفی           بازنشسته وزارت تعاون
 14. غلامحسین صالح نسب     مولف و ویراستار کتب تعاون
 15. حبیب بهرامی   فعال عرصه خبری تعاون
 16. ابوالحسن خلیلی  مدیرعامل تعاونی فردا