احمد هاشمی

احمد هاشمی متولد 1356 شهرستان نور آباد ممسنی (استان فارس) که دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی می باشد، از فعالان بخش تعاونی کشور  است که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور است. وی رئیس هیئت مدیره تعاونی لنجداران هفت گوهر قشم ، رئیس کمیسیون حمل و نقل،گمرک و ترانزیت اتاق تعاون ایران و عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

وی سه دوره عضویت در هیئت بازرسی اتاق تعاون ایران و عضویت در هیئت مدیره خانه تعاونگران را در کارنامه خود دارد.