آیت اله مقدسی

آیت اله مقدسی یهمن ماه 1361 در شهرستان بروجرد (استان لرستان) متولد شد. وی که دارای مدرک کارشناسی حسابداری است از فعالان بخش تعاونی در حوزه تعاون روستایی استان لرستان می باشد.

وی در سمت مدیرعاملی شرکت تعاونی روستایی وحدت در راستای گسترش فعالیت تعاونی در این استان تلاش های موثری را داشته است. وی  عضو خانه تعاونگران ایران است.