فرم ثبت نام آنلاین

مدیران محترم تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون استانی و کشوری و همچنین مدیران و کارشناسان محترم شاغل و بازنشسته بخش دولتی و دانشگاهها و مراکز آموزشی و علمی  می توانند به صورت آنلاین زندگینامه خود را ارسال نمایند.

توجه:

فرم ثبت نام آنلاین 4 صفحه می باشد. لطفا پس از تکمیل و ذخیره صفحه اول و آپلود کردن عکس به ترتیب صفحات بعدی را نیز تکمیل نمایید.

لینک فرم ثبت نام آنلاین