کانال تلگرام مشاهیر و چهره های ماندگار فعال شد

کانال تلگرام مشاهیر و چهره های ماندگار فعال شد. این کانال  ضمن اطلاع رسانی، اقدام به معرفی مشاهیر و چهره های ماندگار خواهد کرد. 
هموطنان ارجمند با اشتراک و همرسانی کانال تلگرام مشاهیر در شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی، نقش خود را در تجلیل از فعالان و پیشکسوتان عرصه کار و سازندگی ایران ایفا نمایند.


منبع : ندارد
تاریخ مطلب : 1395/03/16