دهمین دوره تجلیل از فعالان و پیشکسوتان بخش تعاونی بزودی برگزار می شود

اصغر مسعودی عضو هیات مدیره خانه تعاونگران با اشاره به اینکه دهمین دوره تجلیل از فعالان و پیشکسوتان بخش تعاونی بزودی برگزار می شود گفت: در این مراسم با اعطای «نشان تعاون» از افرادی که در توسعه بخش تعاونی نقش موثر دارند تجلیل خواهد شد.

كلية‌ اشخاص حقیقی و حقوقی ، تعاونی ها، اتحادیه ها، اتاق های تعاون ، وزارتخانه‌ها  ، سازمان های دولتی و مردم نهاد،  دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، خبرگزاری ها و ... می توانند مشخصات‌ كامل‌ فردي‌ و شغلي‌ افراد پیشنهادی خود را  جهت ‌ دريافت یکی از‌ نشان های تعاون، حداكثر تا پايان‌ آبان ماه‌ سال 99 به‌ خانه تعاونگران ارسال‌ نمايند.