ثبت نام و معرفی واجدین شرایط دریافت نشان های تعاون آغاز شد

ثبت نام و معرفی واجدین شرایط دریافت نشان های تعاون آغاز شد

به گزارش روابط عمومی خانه تعاونگران، با هدف تقدیر و تجلیل از افرادی که در توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نقش موثر دارند، سالانه نشان های تعاون به افراد واجد شرایط  اعطا می شود.

نشان هاي‌ تعاون كه‌ به‌ افراد شايسته‌ دريافت‌ نشان‌ اعطا مي‌شود عبارتند از: «نشان عالی تعان» و «نشان  تعان یار » در حوزه های تخصصي‌ و عمومي‌ شامل «دانش‌»، «پژوهش‌»، « لياقت‌ و مديريت »  «سازندگي‌» ، «خدمت‌»، «كار و توليد»، «فرهنگ‌ و رسانه».

نشان « عالی تعاون» به‌ افرادی نظیر وزرا ، معاونین وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران کل ستادی و استانی وزارت خانه ها، روسای بانکها، صندوق ها  و موسسات مالی و اعتباری و مدیران تشکل های تعاونی كه‌ با قبول‌ مسئوليتهاي‌ مهم‌ و تلاش‌ همه‌ جانبه‌ در تحقق اهداف متعالی بخش تعاونی نقش‌ اساسي‌ ايفا كرده‌اند اعطا‌ مي‌شود.

کلية‌ اشخاص حقیقی و حقوقی ، تعاونی ها، اتحادیه ها، اتاق های تعاون ، وزارتخانه‌ها  ، سازمان های دولتی و مردم نهاد،  دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، خبرگزاری ها و ... مشخصات‌ كامل‌ فردي‌ و شغلي‌ افراد پیشنهادی خود را  جهت ‌ دريافت یکی از‌ نشان های تعاون، به‌ خانه تعاونگران ارسال‌ ‌نمايند.