ابوالفضل خلیلی

ابوالفضل خلیلی ( متولد سال 1322 در شهرستان گلپایگان ، استان اصفهان)  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی آموزش ،  54  سال سابقه فعالیت در بخش تعاونی دارد. وی از سال 1341 در دانشسرای کشاورزی ورامین با عنوان رئیس هیات مدیره تعاونی تولید و مصرف  فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه نسبت به تاسیس تعاونی فرهنگیان شهرستان گلپایگان و  سپس تعاونی مصرف و مسکن فرهنگیان ناحیه 11 تهران اقدام نمود. ابوالفضل خلیلی 16 سال مدیر عامل تعاونی مصرف فرهنگیان تهران بوده و  35  سال  نیز با عنوان عضو ، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره در اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت (اسکاد) خدمت کرده است.  خانه تعاونگران در سال 1391 با اعطای نشان "تعاون یار" از ابوالفضل خلیلی به پاس تلاش وی در راستای توسعه بخش تعاونی تجلیل کرد.